نگاران ساین در هشتمین نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی که همزمان با نمایشگاه دکوراسیون در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار می شود ، شرکت کرد . 

این نمایشگاه از تاریخ 15 دی الی 18 دی برگزار می شود و نگاران ساین در سالن 11 غرفه ی 11 پذیرای مشتریان و همکاران محترم می باشد . 

نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی تهران