تابلو راهنمای دیواری محدب

با قابلیت قرار دادن کاغذ و طلق بجای چاپ روی فلز
برای مکانهایی که دائما متن تابلو تغییر می کند ، مانند لیست قیمت یا منوی رستوران و مغازه
جابجایی کاغذ با برداشتن طلق با دست


تابلو راهنمای آویز محدب

تابلوهایی هستند که از سقف به وسیله ی دو رشته سیم بگسل و گوی های فلزی آویز می شوند و معمولا برای بالای درب اصلی بخش ها و ورودی های بزرگ استفاده می شوند
جنس ها : آلومینیومی ، گالوانیزه ، PVC ، کامپوزیتی
با قابلیت قرار دادن کاغذ و طلق بجای چاپ روی فلز