برای اینکه بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشد, ساین باید با شرایط محیط تطابق پیدا کند. ابعاد حروف بایستی با میزان فاصله بیننده با ساین مطابق باشد. هم چنین با در نظر گرفتن بیننده آن تفاوت می کند بطور مثال یک عابر پیاده باشد یا یک راننده.

اما عناصر دیگر می تواند در توانایی خواننده ساین تاثیر گذار باشد. نشانه هایی که از ویژگی های آرم آشنا، کلمات، و فونت  تشکیل شده را می توان با سرعت بیشتری پردازش کرد. به دلیل آشنا بودن بیننده با آنها. مثلا در هیچ جای طراحی های مدرن کلماتی مانند همبرگر یا رستوران دیده نمی شود.

رنگ:رنگ به عنوان بخشی از یک آرم شرکت شناخته شده است. مطالعات نشان داده است که 80 درصد از به رسمیت شناختن یک علامت تجاری با توجه به رنگ آن است. خواه یک ساین تصویری باشد,  یک برند بین المللی, یا یک مغازه محلی, بیننده ها با دیدن ساین به دلیل همان رنگ بندی آشنا آن را به یاد خواهند آورد.

روشنایی: هر رنگ نشان دهنده یک درصد خاصی از نور تابیده به سطح خود می باشد. این به معنای روشنایی می باشد.  جدول زیر درجات رنگ ها را در روشنایی یا همان درصد بازتاب رنگ را نشان می دهد. زمانیکه ساین ها از داخل قابلیت روشن شدن دارند, آنها که مقیاس روشنایی بالاتری دارند روشن تر نشان داده می شوند.

 

نوری که از یک منبع روشنایی ساتع می شود, مثل نئون یا ال ای دی ها نیز دارای درجات مختلفی از روشنایی هستند. به ترتیب از تاریک تر به روشن تر:  قرمز، آبی، سبز، زرد هستند که این به معنای لومینسانس (تابناکی) می باشد. برای رانندگانی که در شب رانندگی می کنند هر دو نور های بازتاب کننده و غیر بازتاب کننده مورد نیاز است.

کنتراست: بیشتر علائم شامل کلمات و اشیاء که رنگ های مختلف از پس زمینه دارند می باشد. کنتراست رنگی بین این دو مورد؛ شکل ها و حروف با رنگ پس زمینه در خوانایی ساین ها موثر می باشد. این در دو نقطه رخ می دهد: قسمت داخلی و قسمت خارجی ساین.

اندازه: هر چقدر که حروف بزرگتر نمایش داده شوند, بهتر می باشد. تابلو های چشم پزشکی نشان دهنده رابطه بین سایز فیزیکی و تاثیر بصری چشمگیر می باشد. زمانیکه یک ساین نیاز به دیده شدن در حداقل زمان را دارد, مثل تابلو های بزرگراه ها که بیننده ها با سرعت زیاد از کنار آن رد می شوند اهمیت بسیاری دارد که حروف بزرگ باشند. برای خوانا بودن و اینکه پیام آن به سرعت منتقل شود, نشانه باید قابل تشخیص، آشکار، خوانا، و قابل فهم باشد. ساین بنا به گزارش باید 40 متر از فاصله در هر اینچ از ارتفاع حروف باشد که این اجازه را می دهد تا برای حداکثر درک مطلب و روز خوانایی و شب باشد. حروف در ساین باید شامل strokes( اندازه گیری ضخامت حروف)که یک پنجم نامه ارتفاع برای حداکثر خوانایی است باشد.