ساین های فرودگاهی و سیستم های مسیر یابی راهنماهایی برای نشان دادن راه به مراجعه کنندگان هستند. از پیدا کردن گیت ها گرفته تا سرویس های بهداشتی, ترانسفر ها و حتی مغازه های فرودگاه.

طراحی ساین و طراحی مسیر یابی برای فرودگاه ها کار ساده ای نیست. طراحی سیستم مسیر یابی که برای راهنمایی هزاران نفر درست شده است نیازمند یک مطالعه بصری محیطی, مطالعه جریان مسافران, نقشه دقیق ساختمان و بسیار چیز های دیگر می باشد.

طراحی ساین های فرودگاهی:

هنگام طراحی ساین برای یک فرودگاه و یا یک ساختمان عمومی دیگر شما به اطلاع خوبی از محیط اطراف بصری ساین احتیاج دارید و هم چنین مکانی که ساین در آنجا قرار خواهد گرفت. رنگ پس زمینه دیوار و پنجره ها، مقدار نور روز در ساختمان، عناصر زیست محیطی دیگری در هنگام طراحی ساین برای یک فرودگاه مهم است. در یک محیط شلوغ نیاز است که طراحی ساین طوری باشد که نماد ها و نوشته های روی آن از زمینه زیر آن بسیار گیرا تر باشد و علت این امر رسا بودن بیشتر آن ساین می باشد. به فکر ساین های درخشان و روشن باشید و کیفیت و به روز بودن آن را هم در نظر بگیرید.

رنگ، طراحی تایپوگرافی و استفاده از پیکتوگرام ها:

ساین با کنتراست بالا برای اطمینان از خوانایی خوب ساین طراحی کنید. رنگ هایی که به خوبی در این موضوع کارساز هستند یک پس زمینه تاریک با متن و یا پیکتوگرام روشن تر است. به عنوان مثال یک پس زمینه سیاه با حروف روشن سفید کنتراست بالا که خوانایی خوبی را از راه دور را تضمین خواهد کرد. دیگر ترکیب رنگ معمول یک پس زمینه زرد با حروف سیاه و سفید می باشد. استفاده از فونت هایی که ارتفاع زیاد دارند که خوانایی ساین ها را افزایش خواهد داد. برای فرودگاه های بین المللی استفاده از نماد ها برای نشان دادن امکانات و قسمت های فرودگاه ضرورت دارد و همیشه این نماد ها را با نوشتن اطلاعات مربوط به آن به زبان بومی و ترجیحا همراه با زبان انگلیسی کامل کنید. این امر اطمینان خواهد داد که بسیاری از مراجعان می توانند از ساین ها استفاده کنند.