طراحی رنگ و روانشناسی برای نام تجاری

.مارک ها و رنگ ها به طور جدایی ناپذیری مرتبط هستند,  به دلیل اینکه رنگ یک روش سریع و آنی برای انتقال معنا و پیام بدون کلمات می باشد

 

نام تجاری معمولا یک کلمه ای است که توسط تبلیغ کنندگان و بازاریابان استفاده می شود. اما این واقعاً به چه معنا است؟

کارشناسان بازاریابی معمولا تعریف نام تجاری را بصورت نام, ساین, یا سمبل و طراحی سرویس ها و یا محصولات یک شرکت بیان می کنند. در تعریفی دیگر, یک نام تجاری بیان کننده ایده های یک کمپانی و یا محصول است. این همان چیزی است که ارتباط با مصرف کنندگان را تشکیل میدهد.

به طور مثال در 3 طرح برند بالا:

تصویر هواپیمایی ژاپن دارای چندین مؤلفه است: پرنده نماد پرواز و رنگ قرمز مرتبط با قدرت می باشد. هم چنین رنگ قرمز نمایان گر طالع و اقبال خوب در آسیای شرقی می باشد. دایره و رنگ قرمز مرجع پرچم ژاپن می باشد. بنابراین، تصویر نام تجاری مرتبط با حمل و نقل هوایی قدرتمند از یک شرکت ژاپنی می باشد که طالع خوب در سفر را هم برای مشتریان خود خواستار است.

 

تصویر AT & T برنده جایزه طراحی است. گوی دایره ای نماد یک جهان محصور شده توسط ارتباطات الکترونیکی می باشد. بیشتر به طور خاص, نماد بصورت مشخص و دقیق سایه و هایلایت درست شده است. در نتیجه, سمبل حاصله حالتی 3 بعدی که از یک منبع دور نور می گیرد را تشکیل می دهد.

 

تصویر UPS (یونایتد پارسل سرویس) یک مثال عالی از چگونگی استفاده از  یک رنگ برای ارتباط برقرار کردن است. قهوه ای نماد اعتماد و اطمینان و استحکام بیشتر می باشد. یک رنگ پر افاده و با تکنولوژی بالا نیست, بر عکس قهوه ای رنگ خاکی و افتاده ای است.

 

چرا رنگ مهم است؟

تحقیقات نشان داده که 60% از مردم تصمیم آنی برای انتخاب می گیرند و این تصمیم تنها بر مبنای رنگ می باشد!!  رنگ ها در به رسمیت شناختن نام های تجاری تا 80% هم موثر هستند.