کاری کنید که علامت تجاری شما با این راهنمایی های اثبات شده بدرخشد.

 

هدف از تبلیغات افزایش آگاهی عمومی از شما می باشد. چه راهی بهتر از طراحی علامت های خوب به نظر شما می رسد؟

بسیاری از علائم تجاری متناسب و با طراحی خوب می باشند. در بیان دیگر کاملا قابل پیش بینی شدن و حتی به صورت موثر و مثبت نامرئی هستند!

پنج اشتباه رایج در طراحی علامت های تجاری این ها هستند:

 1. تلاش برای قابل فهم بودن و زیبا بودن

 2. تلاش برای قرار گرفتن مناسب و شبیه محیط اطراف بودن

 3. تلاش برای کم هزینه بودن

 4. شامل اطلاعات زیاد بودن

 5. قرار دادن علامت در ارتفاع بسیار بالا؛ (چشم رانندگان تنها توانایی دید از قسمت شیشه جلویی اتومبیل را دارد, در شهر نصب نشانه ها در ارتفاع پایین مناسب تر می باشد. ارتفاع زیاد ساین برای آزاد راه ها و اتوبان ها بسیار مناسب تر می باشد, اما از آنجا که رانندگان باز هم از طریق شیشه جلو آن ها را می بینند باید ابعاد آن بزرگ باشد تا ترکیب ارتفاع و اندازه با شیشه ماشین تطابق پیدا کند. )

نشانه های موفق همیشه بهترین منظره را در مجاورت خود ایجاد می کند.  همین باعث می شود که مردم متوجه آنها شوند حتی زمانی که به دنبال آنها نمی گردند.

اما تمام ساین های تجاری به این صورت معروف نمی شوند. اما بهتر است این نکات را برای به یاد ماندنی کردن ساین تجاری خود در ذهن داشته باشید.

 

نمایشی بودن آنها:  این می تواند به این علت باشد که آنها؛

 • به شدت بزرگ هستند

 • بصورت عجیب جا گرفته اند

 • 3 بعدی هستند

متفاوت بودن آنها: به شدت با محیط اطراف خود متضاد اند به دلیل اینکه؛

 • رنگ بندی آنها خاص است

 • نوع نصب آنها

 • زمینه آنها

حتی این که در روش چیدمان آن یک مشکل وجود داشته باشد !!! مثل ساین هالیوود که بصورت بالا پایین نصب شده !