آدرس دفتر مرکزی:

تلفن : 

تلگرام شرکت : ۰۹۰۲۰۰۱۵۰۰۲ 

لطفا درخواست خود را از طریق تلگرام یا ایمیل واحد فروش اعلام بفرمایید تا در اولین فرصت اعلام هزینه و زمان گردد.

ایمیل واحد فروش: sale@negaaran.ir

کلمات کلیدی :

نگاران ساین