• تابلو راهنمای تک پایه فضای باز
  • تابلو راهنمای تک پایه فضای باز

توضیحات تکمیلی تابلو راهنمای تک پایه فضای باز


تعریف ساین فضای باز
جهت مسیریابی بیرون از ساختمان استفاده می شود، کیفیت آنها در آفتاب و گذر زمان از بین نمیرود .
تک پایه :
از یک پایه و یک فلش برای نمایش جهت تشکیل شده است.