• تابلو سردر فضای باز
  • تابلو سردر فضای باز
  • تابلو سردر فضای باز

توضیحات تکمیلی تابلو سردر فضای باز


تعریف ساین فضای باز
جهت مسیریابی بیرون از ساختمان استفاده می شود، کیفیت آنها در آفتاب و گذر زمان از بین نمیرود .
تابلو سردر :
بالای درب ورودی نصب می شود ، از کامپوزیت و فلز ساخته می شود