پروژه های انجام شده

برخی از سازمانهای دولتی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم .

برای مشاهده ی گالری تصاویر تابلوهای نصب شده روی هر پروژه کلیک کنید

صدا-سیما

فرودگاه-امام-خمینی
بیمارستان-بقیه-الله-اعظم
بنیاد تعاون ناجا تابلوهای راهنمای دانشگاه امام صادق تابلوهای راهنمای پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
تابلوهای راهنمای دانشگاه علوم پزشکی تابلوهای راهنمای بانک توسعه تعاون تابلوهای راهنمای اداره آموزش پرورش
اداره آموزش پرورش منطقه 1 بیمه ایران بیمارستان چشم پزشکی بینا
بیمارستان فوق تخصصی آریا اهواز دانشگاه تربیت معلم نسیبه اتاق بازرگانی و صنایع ایران
کلینیک تخصصی شفا بیمارستان قلب شهید رجایی شرکت کلون در تک آریا
مرکز مخابرات شهید لطیفی تالار و مرکز تفریحی بقیه الله اعظم دانشکده توان بخشی دانشگاه تهران
وزارت کشور بیمارستان غیاثی بیمارستان امام خمینی