"طراحی"

بعضی محصولات شرکت نگاران احتیاج به کار سفارشی و طراحی ندارد (مانند اسمارت ساین) و به عنوان یک کالا به عموم فروخته می شود ، گروه ها و شرکت های علاقه مند به همکاری می توانند عاملیت فروش این محصولات را به عهده گیرند . برای اطلاعات بیشتر با شماره های شرکت تماس بگیرید . 


ادامه مطلب...

در اینجا ابتدا به صورت عنوان تمامی اصول معرفی شده و سپس هر اصل به صورت مفصل توضیح داده خواهد شد.
1. ایجاد یک نقشه منحصر به فرد برای هر محل که با دیگر محل ها متمایز باشد
2. استفاده از علائم که گرایش به صف و مکان های به یاد ماندنی دارند
3. ایجاد بهترین الگوهای ساختاری
4. ایجاد مناطق با طراحی کاراکترهای بصری متفاوت
5. به کاربر اجازه ندهیم که چندین انتخاب برای یک مسیر را داشته باشد
6. استفاده از نقشه کلی برای پیدا کردن دید کلی کاربر از مسیر
7. تولید علائم ونشانه های بصری کاربردی برای هدایت سریع کاربر برای یافتن مسیر مورد نظر
8. استفاده از خطوط برای نمایش مسیر پیش رو

1- ایجاد یک نقشه منحصر به فرد برای هر محل که با دیگر محل ها متمایز باشد:
توضیح معیار:
به هر یک از محل ها در فضای مسیر یاب یک هویت ادراکی منحصر به فرد اختصاص دهید.بنابراین کاربر درک درستی از فضایی که در آن قرار گرفته خواهد داشت و در واقع این اولین معیاری است که کاربر خود را فضا کشف می کند و مقیاس محل مورد نظر در ذهن او شکل می گیرد.این اصل باید در تمامی دستورالعمل ها اجرا شود،در حد یک نشانه محیطی {ایجاد نقطه مرجع در فضای بزرگ}

منبع معرفی معیار:
ایده هویت دادن به محیط توسط آرتور و پسنی در سال 1992 مورد بحث قرار گرفت.
آنها مفهوم هویت و هم ارزی را برای نامیدن "درک واحد از محیط" را ابداع کردند.
هویت باعث متمایز شدن مکانی از مکان دیگر میشود و هم ارزی اجازه میده تا ویژگی های مشترک در یک گروه معرفی شوند.
آنها این استدلال را داشتند که هویت های داده شده به صورت بلوک های ساختمانی باعث تصمیم گیری درست مجریان و فهم صحیح کاربران از نقشه (مسیریاب) میشود.
نتایج کاربرد در طراحی:
هر فضایی بسته به نیازش از این اصل بهره میبرد،اگر اطلاعات فضا(محیط) در اطراف یک ساختمان به صورت یک نظم ساماندهی شده باشند به خودی خود منعکس کننده اهداف آن ساختمان هستند.

2- استفاده از علائم که گرایش به صف و مکان های به یاد ماندنی دارند:

تعریف معیار:  
نشانه ها (sign) برای 2 هدف اصلی استفاده می شوند
الف- نظم:اگر کاربر در محلی حضور یابد و در آن محل نشان مرتبط به آن محل نصب شده باشد،به آسانی در رابطه با جایی که قرار دارد میتواند صحبت کند  و میتواند درک صحیحی از محلی که در آن حضور دارد را داشته باشد و همچنین درک صحیح از مسیر پیش رو تا مقصد نهایی را دریافت کند و براحتی میتواند محیطی که در آن قرار گرفته را تجسم کند  مانند علائم بین المللی که دارای نظم و ترتیب خاص هستند که کاربر در هر کجای آنها شناسایی و به آنها برای یافت مسیر اعتماد میکند
البته یک سیستم نشانه گذاری محلی (بومی) هم میتواند به صورت کامل فضا را پوشش دهد و آن را به عنوان یک واحد مشخص کند.
ب -   یاد پذیر بودن علائم (sign):دومین کاربرد اصلی نشانه های محیطی این است که محیط را در ذهن حفظ کنند(کاربر بتواند محیط را در حافظه خود بسپارد)،این به یاد سپاری مکان است که میتوانید محلی را فوری به یاد بیاورید و واژگان مشترک از نشانه (sign) فراهم کننده پایه و اساس توصیف های شفاهی یا کتبی از یک مکان یا محیط هستند.
نشانه های مرتبط با محل را انتخاب کنید (علامت ها و نشانه های محیط ارتباط بصری با فضا داشته باشند) زیرا کمک شایانی به حفظ و ذهن سپاری کاربر از آن محیط را در برمی گیرد.
نتایج کاربردی:
یک سیستم نشانه گذاری کمک به ساماندهی و تعریف اطلاعات در یک محل را بر عهده دارد ،اگرچه آن ها به صورت صرفجویانه ای باید استفاده شوند زیرا فضایی با تعداد بسیار زیاد از علائم و نشانه خط بطلانی به تمامی اهداف (ائم از منحصر به فرد بودن،به یاد ماندنی بودن)هستند،
وقتی که یک نشانه ی محیطی تعریف می کنید یک محدوده از منطقه را که مجاور آن است می تواند نمونه یا نماینده برای محتویات کل آن ناحیه باشد،نشانه های  محیطی هم چنین می توانند الگوی ناشی از یک ارتباط را بنشانند.
نشانه های محیطی لنگر بالاترین اصول سازمانی در یک فضا هستند.

3- ایجاد بهترین الگوهای ساختاری:
 تعریف معیار:
الگوها باید ست کاملی از کاراکترها را با بهترین ساختار برخوردار باشند.ساختار خوب الگوها به معنی ادامه دار بودن آنها و داشتن آغازی واضح،میانه ای مشخص و پایانی روشن در هر مسیر است.آن ها باید پیشرفت را تایید و طول فاصله آن ها تا مقصد را بیان کنند و کاربر به آسانی حدس بزند که مسیری که او در حال حرکت است دارای الگوی راهنمایی درست یا غلط است.
نتایج کاربردی:
این معیار، اطلاعات پیمایش یک مسیر پیش از تعریف شدن به هدایتگر ظاهر خواهد شد.ویژگی الگوی ساختاری خوب باید یک ایده مرتبط با محتوا از فضا ،از شروع وپایان الگو از یک معرفی تا نتیجه و پیشرفت باید علامت گذاری شود با حرکت از یک ایده یا متن به ایده و متن بعدی.
یک الگوی مستمر باید ویژگی هایی که به عنوان مجزا از محیطی که قرار دارد و در حال تکامل یا تغییر ویژگی ها که علامت ها طولشان و ارتباط یک بخش با بخش بعدی تعریف میشوند به اشتراک بگذارند.

4- ایجاد مناطق با طراحی کاراکترهای بصری متفاوت

تعریف معیار:
با کمک مسیریاب یا ساین می توان فضارا به مناطق با یک ترکیب بصری خاص،مجزا کرد.ویژگیهای ترکیب یک بخش از منطقه باعث آشکار شدن جنبه های بصری میشود.تفاوت در عملکرد یا کارکرد یا بعضی از ویژگی های محتوایی است که به طور مداوم توسط محیط (نه بدون آن) ذکر میشوند.
شاید مناطق مرزبندی کامل و مشخصی نداشته باشند یا حدود آنها ممکن بخشی از موضوع باشد اما حداقل نیاز است که فضا موافق و پذیرای علائم باشند و محوطه درونی کاملا معرف خود باشند.

منبع معرفی معیار:
برای نمایش دادن محدوده بندی یا منطقه بندی فضا از 2 روش بهره میبرند:
روش اول: ویژگی دیگری از اصل نگاه زیست محیطی ،از منظر مسیریابی است،عناصر محیطی استوار برای نمایش هویت بصری که کامل محیط را تعریف کنند،ساخته میشوند.
علاوه بر این فرق آشکار هر بخش با بخش دیگر باعث تعریف جدایی محیط با مناطق دیگر و یا مناطق بزرگتر است.
روش دوم:استفاده از محوطه سازی برای خلق و به نمایش گذاشتن مناطق مختلف،مانند اتاق های یک نمایشگاه که حرکت از یک اتاق یا گالری به اتاق یا گالری که حرکت از اتاق به اتاق دیگر نمایشگاه یا گالری محوطه آنرا به صراحت مشخص میکند.
نتایج کاربردی:
منطقه بندی به کاربر کمک میکند به طور مشخص از یک بخش فضا به بخش دیگر حرکت کند و آگاهی کامل از مرزبندی مناطق را به دست آورد.
این مرز بندی ها می تواند به عنوان علامت گذاری ها در امتداد یک ساختار قوی در مناطق مختلف به خدمت گرفته شود.برای ارتباطات یک منطقه میتواند بعضی از صفت های به اشتراک گذاشته توسط محتوا با آن مثل حمایت و پشتیبانی از یک متن با پیام های یکسان،آموزش ایده های برابر یا ربط دادن اتفاق های مشابه،داشته باشد.

5. به کاربر اجازه ندهیم که چندین انتخاب برای یک مسیر را داشته باشد:

تعریف معیار:
طراحی فضا باید به گونه باشد که برای هر مسیر فقط یک هدایتگر منسجم وجود داشته باشد.
منبع معرفی معیار:
با یک مثال مفهوم را توضیح خواهیم داد:
بیایید باهم نگاهی بیندازیم به محیطی که این معیار در آن به اجرا در نیامده است.
در ساختمان اصلی موزه Kennedy   یک نقشه است که کاربران با دیدن آن وارد منطقه اصلی (محوطه اصلی موزه) میشوند،در اینجا چندین راه برای رسیدن به مناطق مختلف وجود دارد حالا کاربر باید تصمیم بگیرد و از روی ناچاری یک مسیر را در گیجی کامل انتخاب کند،حال تصورکنید آن مسیر انتخاب دورترین مسیر باشد،چه حسی به کاربر دست خواهد داد؟!
 
6. استفاده از نقشه کلی برای پیدا کردن دید کلی کاربر از مسیر:

تعریف معیار:
برای مرور فضا یک نقشه بسیار با ارزشمند است،که در آن فضا معرفی می شود.
داشتن نقشه کلی از 3جهت حائز اهمیت است:

1)محلی که در حال حاضر کاربر در آن قرارگرفته وآنچه در مجاورت او قرار دارد را به او معرفی میکند.
2)مقصد های در دسترس و مسیرهای منتهی شونده به مقصد را برای کاربر بیان میکند.
3)اندازه فضا و دادن الگویی از طول مسیرو نحوه رسیدن به محل مورد نظر کاربر
علاوه بر این ها،یک نقشه کلی از فضا میتواند مبنایی برای حفظ یک نقشه ذهنی در کاربر را فراهم کند و تحقیقات نشان داده اند کاربران با مقایسه ذهنی خود از مسیر آنرا سریعتر به خاطر سپرده اند و باعث می شود،کاربران سریع و به دور از هرگونه خطا با استفاده از wayfinding به مقصد و محل مورد نظر خود برسند.

7. تولید علائم ونشانه های بصری کاربردی برای هدایت سریع کاربر برای یافتن مسیر مورد نظر:

تعریف معیار:
نصب نشانه ها (sign) در نقاط تصمیم گیری یا محل هلیی که کاربر برای ادامه مسیر نیاز به راهنمایی بیشتر دارد مانند طبقات
،راهروها،نام هر واحد یا هر اتاق و ...
یک sign یا نشانه یا راهنمای مسیر در خود اطلاعات کافی را برای هدایت کاربر جا میدهد تا محل بعدی را با دانش و آگاهی وبدون تردید انتخاب کند.این هدف اصلی ترین و بزرگترین هدف wayfinding ویا sign میباشد.
یک مسیر یاب خوب یا یک ساین عالی به کاربر خود میگوید نگران نباش شما در اینجا قرار گرفته اید ویا مسیر هدف نهایی رابه او بیان میکند.
نتایج کاربردی:
ما برای قرار دادن wayfinding ویا sign باید به 2 سوال اصلی پاسخ دهیم؟
1)آیا محل دقیق ساین به درستی انتخاب شده است؟!
  باید علائم و اطلاعات معتبر و بدون ابهام باشند، هزینه برای یک ساین اشتباه با مفهوم غلط می تواند بسیار گزاف باشد ویا اگر اطلاعات کافی در اختیار کاربر قرار ندهد و کاربر نتواند مسیر درست را انتخاب کند ما برای نصب بجای آن کوتاهی کرده ایم.پس این مهم است که یک ساین درست طراحی و در محل مناسب خود نصب شود.
2)چه مقصدهایی باید بر روی wayfinding   قرار بگیرد؟
ملاحظات وقتی وارد بازی میشوند که فرکانس مقصد برای کاربر به طراح گوش زد شود،{طراح باید درک صحیحی از محیط و نیازهای کاربرد داشته باشد تا با فهم صحیح از آن نیازها بتواند علامت درست  را برای مقصد های مورد نیاز طراحی و درمحل های مناسب نصب کند}.مقصد ها و علامت های آنها باید قابل درک باشند و براحتی در حافظه ی کاربر ثبت شوند.

9. استفاده از خطوط برای نمایش مسیر پیش رو:

تعریف معیار:
به کاربر دید بسیار گسترده ای از یک جهت خاص و هدفش بدهید و او را مستقیم وارد نقشه کنید .
استفاده از خطوط و اجرای نمایش مسیر پیشرو باعث تشویق کاربران می شود و آنهارا به مسیر مورد نظر هدایت می کند.
خطوط کناری یک نمونه کار غیر هم خانواده در فضا (محیط) است.
این راه ساده میتواند به تماشاگر این تصمیم را بدهد که مسیر انتخابی درست یا اشتباه است،سعی کنید این طراحی ها جذاب باشند.
استفاده از تمامی این معیارها پاداشی را در انتها برای طراح که همان رضایتمندی کاربر است را در بردارد.

ادامه مطلب...

نگاران ساین برای ادارات و سازمانها خدمات و محصولاتی از قبیل طراحی و ساخت تابلوهای راهنما، تابلو راهنمای طبقات ، تابلو راهنمای اداری، تابلو اعلانات، تابلو رومیزی در ابعاد مختلف ، طراحی و ساخت انواع تابلو و استند تبلیغاتی ، تابلو راهنمای درب ، ساخت تابلو راهنمای T ، تابلو راهنمای دوطرفه ، تابلو راهنمای آویز ، تابلو راهنمای ایستاده ، تابلو راهنمای رومیزی ، تابلوی شناسایی ، تابلوی راهنمایی ، تابلوی تبلیغاتی ، تابلوی خاص ، تابلوی ویژه ، تابلوی سمت ، طراحی تابلو ، ساخت تابلو ، تابلوسازی ، تولید تابلو ، تابلو فروش ، جدیدترین تابلوهای راهنمای طبقات، تابلو های راهنمای دو طرفه ، تابلوهای مسیر ، انواع تابلو های ایمنی ، هشدار دهنده و راهنمای اصلی ، سیستم ساین جهت ساختمان های اداری ، مسکونی، پزشکان، محیط های صنعتی و فضاهای تفریحی و گردشگری و مراکز آموزشی ، تابلو کارمند اداری ، تابلو راهنما ساین مدارس ، تابلو امور مالی ، تابلو حسابداری ، تابلو مدیریت ، تابلو کارگزینی ، تابلو مدیر مدرسه ، تابلو دفتر مدرسه ، تابلو دفتردار ، تابلو رئیس هیئت مدیره ، تابلو بازرگانی ، تابلو  تحقیق و توسعه ، تابلو کارخانه ، تابلو ساخت وتولید ، تابلوی مدیریت زنجیره‌ای ملزومات ، تابلوی  برنامه‌ریزی ، تابلوی بازرسی کالا ، تابلوی منابع انسانی  ، تابلو انبار ، تابلوی سازمانی را ارائه می دهد

ادامه مطلب...

کلمات کلیدی :

تابلو راهنمای طبقات

تابلوی راهنمای اداری

تابلوی برجسته

استند

راهنمای درب ساختمان

تابلو اعلانات

تابلو پزشک

نمونه تابلو رومیزی

تابلو های راهنما

هدایت کننده و پلاک در اماکن مسکونی تجاری اداری و عمومی

طراحی و ساخت انواع تابلو و استند تبلیغاتی

تابلو اعلانات و راهنما

تابلو های برجسته با اسپیسر

تابلوهای راهنما و پلاک

طراحی و ساخت تابلوهای راهنما

راهنمای طبقات

راهنمای درب

ساخت تابلو راهنمای T

تابلو راهنمای دوطرفه

تابلو راهنمای آویز

تابلو راهنمای ایستاده

تابلو راهنمای رومیزی

ساخت تابلو راهنما

ساخت تابلو راهنمای آویز

ساخت تابلو راهنمای رومیزی

ساخت تابلو راهنمای دوطرفه،

ساخت انواع تابلوهای تبلیغاتی

راهنمای طبقات

پلاک آلومينيوم

تابلوی شناسایی

تابلوی راهنمایی

تابلوی تبلیغاتی

تابلوی خاص

تابلوی ویژه

تابلوی سمت

طراحی تابلو

ساخت تابلو

تابلوسازی

تولید تابلو

نمونه تابلو فروش

تابلو بعد چهارم

سازنده جدیدترین تابلوهای راهنمای طبقات

تابلو های راهنمای دو طرفه

راهنمای طبقات

تابلوهای مسیر

انواع تابلو های ایمنی

هشدار دهنده و راهنمای اصلی

پلاک و تزئینی با ماندگاری بالا و تنوع در طرح

رنگ و ابعاد

سیستم ساین جهت ساختمان های اداری مسکونی پزشکان، محیط های صنعتی و فضاهای تفریحی و گردشگری و مراکز آموزشی

تابلو راهنما ساین اداری

تابلو راهنما ساین مسکونی

تابلو راهنما ساین پزشکان

تابلو راهنما ساین محیط های صنعتی

تابلو راهنما ساین فضاهای تفریحی

تابلو راهنما ساین گردشگری

تابلو راهنما ساین مراکز آموزشی

تابلو راهنما ساین مدارس

تابلو کارمند اداری

تابلو امور مالی

تابلو حسابداری

تابلو مدیریت

تابلو کارگزینی

تابلو مدیر مدرسه

تابلو دفتر مدرسه

تابلو دفتردار

تابلو رئیس هیئت مدیره

تابلو بازرگانی

تابلو تحقیق و توسعه

تابلو کارخانه

تابلو ساخت وتولید

تابلوی مدیریت زنجیره‌ای ملزومات

تابلوی برنامه‌ریزی

تابلوی بازرسی کالا

تابلوی منابع انسانی

تابلو انبار

تابلوی سازمانی

تابلو

تابلو راهنما

طراحی ساین مهمترین مولفه ی بصری و مرتبط با استاندارهای ساین می باشد چرا که اندازه فونت نوع فونت تعداد کلمات داخل یک تابلو محل قرار گیری متن ، نوع پیکتورگام، رنگ بندی و ... در کنار هم طرح تابلویی را تشکیل می دهد که علاوه بر تمرکز روی استاندارها امکان بهبود دیزاین محیط کارفرما را نیز میسر می نماید . 
طراحی ساین طبق خواسته ی مشتری از بین بانک طرح های تابلو و با فونت و پیکتوگرام و طرح مناسب محل انجام می شود . این طرح ها ابتدا به تایید مشتری رسیده و سپس چاپ و نصب می شود . 
همچنین مشتری می تواند برای هر قسمت از اداره ، سازمان ، بیمارستان یا مدرسه طرح متفاوت یا یک دست داشته باشد . 

چند نمونه از طرح های تابلو در زیر مشاهده می کنید (تعداد طرح های موجود بسیار بیشتر از این می باشد)

 


ادامه مطلب...

مشخصات فنی تابلوها:

تعریف سازه:تابلو از دو قسمت اصلی پلاک و سازه تشکیل می شود. البته در برخی موارد از قبیل شماره اتاق، اعلام خطرها و... پلاک بدون سازه نصب می گردد. سازه‌های استاندارد قابلیت جابجایی آسان دارد، با این توضیح که نه به قدری آسان که هر رهگذری بتواند به راحتی آن را جابجا کند و نه آنقدر سخت که برای جابجایی نیاز به متخصص و ابزار خاص باشد. و از دیگر موارد مهم در کیفیت سازه، استحکام و مقاومت آن در برابر شرایط مختلف و همچنین ظرافت و زیبایی آن می باشد. شرکت نگاران ساین تولید کننده  سه سازه استاندارد با نام های اسمارت شیشه ای، محدب و کلاسیک (تخت) از جنس آلومینیوم آنادایز شده با کیفیت بسیار بالا می باشد.

تعریف پلاک:پلاک به بخشی از تابلو گفته می‌شود که داخل سازه قرار می‌گیرد و عنوان تابلو بر روی آن چاپ می‌گردد و یا عناوین پرینت شده داخل آن قرار می‌گیرد. انواع متنوع جنس پلاک و نوع چاپ وجود دارد که بهتر است قابلیت شستشو با مواد شوینده و آنتی رفلکس بودن را دارا باشند. از انواع جنس پلاک می‌توان به آلومینیوم، کامپوزیت، گالوانیزه، پی وی سی، پلکسی و... نام برد و انواع چاپ و استیکر و لیزر نیز روی آن‌ها قابل اجرا می باشد.

سازه اسمارت شیشه‌ای: جدیدترین سازه آلومینیومی تولید شده توسط این شرکت و به مدرنترین نوع ساین در نمایشگاه فسپای اخیر می‌باشد. این نوع سازه شامل گیره‌ای آلومینیومی دکوراتیو می باشد که از یک سمت زه پیچ شده به دیوار را نگه می‌دارد و از سمت دیگر دو قطعه شیشه یا پلکسی را جهت نمایش پلاک به صورت ایستاده نگه می دارد. این سازه به دلیل امکان جابجایی راحت پلاک و همچنین قابلیت قرار دادن پرینت کاغذی در تابلو و قیمت مناسب، از محبوبت ویژه ای در بین انواع ساین برخوردار است.

سازه محدب:نوع دکوراتیو ساین تخت می‌باشد که از جنس آلومینیوم بوده و علاوه بر زیبایی ظاهر، به دلیل ایجاد انحنا در سطح پلاک از رفلکس نور جلوگیری کرده و امکان قرار دادن کاغذ و طلق را دارا می باشد. این سازه فقط در نوع دیواری و برای مواردی استفاده می شود که دائما کاغذ آن می بایست تغییر کند و اطلاعات جدیدی را به افراد نشان دهد . تعویض کاغذ فقط با برداشتن طلق با دست انجام می شود و احتیاج به هیچ ابزاری نیست .

 سازه کلاسیک (تخت):سازه ای کاملا استاندارد می‌باشد که به دلیل مد شدن طراحی به سبک فلت دیزاین، امروزه بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. این سازه، تمام آلومینیومی بوده و قابلیت جابجایی آسان دارد و همچنین دارای پکیج کامل در انواع مختلف ساین از قبیل دیواری، عمود، رومیزی،

 آویز و توتم کامپوزیتی می‌باشد. امکان نصب پلاک های آلومینیومی و گالوانیزه در تمامی سازه ها و پی وی سی و کامپوزیت در برخی از انواع آن امکان پذیر است.

ادامه مطلب...

این مقاله مقدمه‌ای است بر طراحی تابلو و چگونگی عملکرد مسیریابی که در آندرباره‌ی طراحی و چاپ ساین برای ایجاد یک سیستم جهت‌یابی دقیق و روشن در محیط‌های بشرساخت چیزهایی خواهید آموخت.

هدایت از مکانی به مکانی دیگر یکی از فعالیت‌های اساسی انسانی و بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره بشر است.کجا هستید؟به کجا می روید؟مردم از اطلاعات و تجارب پیشین خود برای یافتن راه در محیط‌های نا آشنا استفاده می‌کنند.دریافت بشر از محیط‌های نا آشنا و اطلاعات در آن فضای خاص نشان دهنده‌ی تعادل و تمرکز است.چه می بینید؟چرا چنین دیدید؟با اطلاعات بدست آمده چه کردید؟

ادامه مطلب...

ساین شیشه ای با خلاقیت مهندسین شرکت طراحی و تولید شد ، این نوع ساین که نسل جدید تابلوهای راهنمایی می باشد به دو صورت به محصولات اضافه شد :

1- با قابلیت قرار دادن کاغذ بک لایت : در این نوع ساین شیشه ای از لامپ LED داخلی استفاده شده و پرینت روی کاغذ بک لایت توسط خود مشتری انجام می شود و هر موقع خواست می تواند کاغذ آن را تغییر دهد . نور آن را می توان با باتری و کلید تامین کرد . 

 

2- با حکاکی لیزر : این نوع تابلو را نمیتوان تغییر عنوان داد ، اما بدلیل حکاکی لیزر و پخش نور در آن ، جلوه ی بسیار زیبایی را ایجاد میکند . نور آن را می توان با باتری و کلید تامین کرد . 

ادامه مطلب...

تیم تحقیقاتی و مهندسی نگاران ، در بخش مقالات سایت ، مقالات مربوط به طراحی محیطی ، طراحی تابلو ، مسیریابی ، طراحی دکوراسیون ، رنگ ، چاپ و ... را از این پس قرار می دهد . این مقالات عموما تالیفی بر اساس تجربیات مهندسین نگاران و یا ترجمه ی مقالات معتبر خارجی می باشد و توسط تیم تحقیقاتی نگاران تهیه تولید می شود . امید است با این حرکت به افزایش محتوای فارسی تخصصی در زمینه ی طراحی محیطی در وب فارسی کمک کنیم . 

 

ادامه مطلب...

تیم تحقیقاتی نگاران ساین ، بخش جدیدی به نام تازه های طراحی محیطی در سایت راه اندازی کرده است که در آن آخرین دستاوردها و تازه های طراحی محیطی ، دکوراسیون ، مسیریابی ، رنگ بندی و ... داخل و بیرون از ساختمان را بصورت مطلب ، عکس و فیلم در اختیار کاربران قرار می دهد . بسیاری از طراحی های جدید در صورتی که با فیدبک مثبت از طرف کاربران قرار گرفت می توان مشابه آن را اجرا کرد و دکوراسیون و فضاسازی ساختمان ها را بر اساس آن انجام داد . 

ادامه مطلب...

کنتراست رنگ (color contrast)

این مقاله مقدمه‌ای بر رنگ و کنتراست علائم و نسبت کنتراست برای نمایش نوشته روی پس زمینه رنگی بر روی تابلوهای راهنمایی (ساین) می‌باشد و به بررسی رنگ و چگونگی متمایزکردن رنگ در لایه‌های مختلف اطلاعات خواهد پرداخت.

     کنتراست میان پیش زمینه و پس زمینه یکی از مهمترین عوامل آسانی در خواندن است.اگر نوشته‌ی رنگی بر روی پس زمینه‌ی براق مورد استفاده قرار گیرد کنتراست اندک خواهد بود، برای بهینه سازی کنتراست بهتر است نوشته ی سفید بر روی پس زمینه‌های رنگی تیره استفاده شود.

     در طراحی مسیریابی و تابلوهای راهنما، رنگ، عاملی پیوند دهنده برای یکنواخت کردن ساین و محیط است.با این توضیح که اگر تابلوها دقیقا هم رنگ دکوراسیون طراحی و اجرا شوند برای مراجعین جلب توجه نکرده و فضا را یکنواخت می سازند و در مقابل اگر از رنگ‌های با کنتراست بالا نسبت به رنگ قالب دکوراسیون استفاده شود، تابلوها جلب توجه کرده و به شدت در بهبود راهنمایی به مراجعین کمک می‌نماید.

ادامه مطلب...

مقدمه:

برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک، ساین یک وسیله مهم تبلیغات وجود یک شرکت می باشد. با این حال، ساین هایی هستند که تنها برای نمایش عمومی نیستند. ساین ها همچنین نقش کمک به ارباب رجوع در شرکت و کمک به کارمندان شرکت در اخطار دادن برای جاهای خطرناک و مکان های ورود ممنوع را دارا می باشند.

این راهنما برای ارایه حقایقی که شما برای ارزیابی و انتخاب ساین برای تجارت خود نیاز دارید طراحی شده است.

ادامه مطلب...

رنگ ها قسمتی از زندگی روزمره ما را تشکیل می دهند. اما تاثیر آن بسیار بیشتر از اضافه کردن تنوع و تحریک قوه بصری انسان ها می باشد. در واقع رنگ ها می توانند بر حالت ما ؛ خوشحالی ما و نیز سلامت ما تاثیر گذار باشند. می پرسید چگونه؟ 4 روش شگفت انگیز که رنگ ها بر زندگی روزمره ما تاثیر می گذارد را در زیر آورده ایم.

ادامه مطلب...

برای اینکه بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشد, ساین باید با شرایط محیط تطابق پیدا کند. ابعاد حروف بایستی با میزان فاصله بیننده با ساین مطابق باشد. هم چنین با در نظر گرفتن بیننده آن تفاوت می کند بطور مثال یک عابر پیاده باشد یا یک راننده.

ادامه مطلب...

شکل یک ساین می تواند انتقال دهنده پیام ساین باشد. شکل ها می توانند یک برند یا مبنی بر طراحی و یا قسمتی از یک قرارداد ساین باشد که برای استاندارد کردن معانی از آن ها استفاده می شوند. طریقه استفاده از اشکال خاص ممکن است در کشور و فرهنگ های مختلف متفاوت باشد.

 

ادامه مطلب...

 

ساین های فرودگاهی و سیستم های مسیر یابی راهنماهایی برای نشان دادن راه به مراجعه کنندگان هستند. از پیدا کردن گیت ها گرفته تا سرویس های بهداشتی, ترانسفر ها و حتی مغازه های فرودگاه.

ادامه مطلب...

قدرت تصاویر:

 یک عکس به تنهایی اطلاعات بسیار زیادی را در مدت زمان کوتاهی به مخاطب می رساند به این علت که ما یک عکس را بطور کامل در مدت زمان بسیار کوتاهی می بینیم و پیغام آن را مشاهده می کنیم در حالیکه شنیدن و خواندن یک مطلب که برای رساندن همان منظور درست شده است زمان بیشتری را برای انتقال همان پیام به مخاطب نیاز دارد.

مطالعات اخیر نشان داد که تصاویر از مارک ها موجب واکنش های عقیدتی هم می شود. دکتر کالورت کشف کردند که زمانی که مردم تصاویر مرتبط با مارک های قوی آی پاد، هارلی دیویدسون، فراری ، و... را می دیدند،  درمغز خود همان الگوهای دقیق مانند زمانی که آنها تصاویر مذهبی مشاهده شده می کنند ثبت می کنند.  

ادامه مطلب...

کاری کنید که علامت تجاری شما با این راهنمایی های اثبات شده بدرخشد.

 

هدف از تبلیغات افزایش آگاهی عمومی از شما می باشد. چه راهی بهتر از طراحی علامت های خوب به نظر شما می رسد؟

بسیاری از علائم تجاری متناسب و با طراحی خوب می باشند. در بیان دیگر کاملا قابل پیش بینی شدن و حتی به صورت موثر و مثبت نامرئی هستند!

ادامه مطلب...