تابلو ایستاده توتم تخت فضای باز

این نوع ساین استندی است که در مقابل ورودیهای ساختمان یا مکانهای پر رفت و آمد نصب میگردد و از معرفی مکان تا اطلاعاتی مربوط به مسیریابی و .... را روی آن قرار میدهند .
جنس : کامپوزیتی
استفاده در بیرون از ساختمان


تابلو ایستاده توتم محدب فضای باز

این نوع ساین استندی است که در مقابل ورودیهای ساختمان یا مکانهای پر رفت و آمد نصب میگردد و از معرفی مکان تا اطلاعاتی مربوط به مسیریابی و .... را روی آن قرار میدهند .
جنس : آلومینیوم ، گالوانیزه ، PVC
استفاده در بیرون و داخل ساختمان
با قابلیت قرار دادن کاغذ و طلق ، نورپردازی