تابلو راهنمای عمود چاپ فلز

تابلوهایی که به وسیله زه T شکل بصورت عمود روی دیوار نصب شده و بصورت یک رو و دو رو می باشند.این نوع تابلو برای معرفی اتاق ها و بخشهایی که در راهروی فرعی قرار دارند و ار راهروی اصلی بدون ورود به آنها قابل مشاهده هستند استفاده می شود .
جنس ها: آلومینیومی - گالوانیزه - PVC