"تازه های خلاقیت در طراحی محیطی"

برای مسیریابی حتما نباید از تابلوهای کلاسیک استفاده نمود ، می توان با نقش و نگار خلاقانه روی دیوار و زمین فضایی که تابلوها اشغال میکنند را بازیابی کرد و همچنین کار مسیریابی را انجام داد .

در ادامه چند نمونه مسیریابی خلاقانه بدون استفاده از تابلو را مشاهده میکنید . 

ادامه مطلب...